Ипотечен кредит от Банка ДСК

Ипотечен кредит от Банка ДСК

Може да се финансира сделка за покупка на:
Жилище и гараж (ако има такъв)

На самостоятелен гараж

Жилищна сграда* или вила с прилежащи към тях дворно място и гараж (ако има такъв)

Урегулиран поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно застрояване

Жилище и гараж (ако има такъв) на „груб строеж” на сградата, при определени от Банката условия
Организация: Банка ДСК