Жилищен кредит от ОББ и КВС Банк

Жилищен кредит от ОББ и КВС Банк

Предварително одобрение до 1 ден! Без такса за кандидатстване.
Атрактивни условия. Възможност за допълнителни средства за ремонтни или довършителни работи при покупката на имота.
Организация: Обединена българска банка